الیاف نخ پنبه از خواص فیزیکی و مکانیکی و مشخصه های مختلف کیفی برخوردار است که در رفتار فرایندی، راندمان تولید و بلاخره نخ و پارچه تاثیر بسزایی دارد علاوه بر این تغییرات مهم نخ مانند نمره تاب، استحکام، ازدیاد طول و عیوب نخ مخصوص برای نخ های بریده شده حتمی است این تغییرات در ویژگی های نخ در طول فرایند تولید و هم بعد از تولید خیلی دشوار است. بنابراین ارتباط بین این مشخصات برای جلوگیری از مشکلات باید به طور واضح معلوم گردد همچنین پیش بینی خصوصیات مهم کیفی نخ مانند خواص کششی، پرز و جرمی نخ) از ویژگی های مواد خام هدف اساسی بسیاری از محققان در دودهه گذشته بوده است.

به طور کلی دو شیوه اصلی مانند روش های آماری و روش های تحلیلی و تئوریکی در بررسی های گذشته مورد استفاده قرار گرفته شده است. ویژگی دیگر نخ پنبه ازدیاد طول نخ تا حد پارگی است که این خصوصیت نیز روی کارایی نخ ها در پیچی و بافندگی تاثیر گذار می باشد. ازدیاد طول نخ نیز به خواص الیاف، تاب نخ و نمره نخ بستگی دارد. یکنواخت نبودن نخ نیز فاکتور مهمی در کیفیت و کارایی نخ و پارچه است. تغییرات تعداد الیاف در سطح مقطع نخ عامل اصلی یکنواخت نبودن ان است همچنین پارامترهای ماشین. روش ریسندگی. نمره نخ و بعضی مشخصه های دیگر الیاف نخ اثر مستقیمی روی یکنواخت نبودن ان دارند.

قسمت اعظم رشد الیاف پنبه در بیست روز اول است بقیه در ۴۰ الی ۵۰ روز بعد رشد خواهد کرد. بعد از ان در کارخانجات پاک کردن پنبه که در ان محل الیاف پنبه را از پنبه دانه جدا می کنند که در ایران بیشتر رایج بوده و در دو منطقه گرگان و گنبد کاووس وجود دارد در این کارخانه ها از الیاف نخ پنبه ای درست می کنند که از این نخ استفاده های گوناگونی میتوان کرد مثل پارچه قالی و گلیم و زیلو. این الیاف پنبه ای که از سلولز تشکیل میشوند در بخش اقتصادی ان قدر با اهمیت است که به ان طلای سفید هم می گویند. کیفیت و مرغوب بودن این الیاف پنبه به شرایط اقلیمی و محیط پرورش آن ها بستگی دارد. بهترین و مرغوبترین نوع پنبه به رنگ سفید است.

مصارف نخ پنبه

نخ پنبه مصارف زیادی دارد که یکی از این مصارف کاربرد ان در فرش است که در نخ چله و پود فرش از ان استفاده میشود. الیاف پنبه خصوصیت های زیادی دارد مانند خواص شیمیایی و فیزیکی و مانند ان ها که از استحکام زیادی برخوردار بوده و الیاف پنبه توسط تابیدن استحکام می یابد البته در اندازه های استاندارد. الیاف پنبه در برابر حرارت و مواد قلیایی مقاومت و پایداری خوبی دارد و اسیدهای غلیظ و قوی باعث میشود که الیاف تجزیه شوند. حشرات بید هم روی ان تاثیری ندارند. از عوامل کیفی پنبه طول، ظرافت و رنگ ان است. دارای طول و قطرهای متفاوتی است. ولی به طور معمولی بین۱/۵/۷ سانتیمتر طول و بین ۷/۱۵ میکرون قطر دارند. هرچه طول الیاف بلندتر و بیشتر باشد و قطر ان نازک تر باشد الیاف پنبه بهتر و مرغوب تری خواهیم داشت